NIS2 – Ny EU-lovgivning om cybersikkerhed

NIS2 – Ny EU-lovgivning om cybersikkerhed

NIS-direktivet for netværks- og it-systemer i EU bliver opdateret til NIS2. NIS2-direktivet er EU’s første lovgivning om cybersikkerhed, hvor intensionen er at øge cybersikkerheden på tværs af landegrænserne.

 

NOVA-C er IT-partneren med styr på EU’s lovgivning om cybersikkerhed.

EU flag foran Europa Kommissionen i Bruxelles

Hvad handler det om?

EU ønsker at forbedre samarbejdet og informationsdelingen om trusler og hændelser, samt sikre sikkerhedsniveauet med ensartede retningslinjer for kritiske sektorer så som energi, transport, sundhed og finansielle tjenester, hvor nedbrud kan have alvorlige samfundsmæssige konsekvenser.

 

Men det er også helt klart, at stort set alle brancher vil kunne drage nytte af denne nye lovgivning for at øge IT-sikkerheden markant i fremtiden, og det er her NOVA-C kommer ind i billedet.

Hvad betyder NIS2 for dig?

NIS2 direktivet pålægger virksomhederne strengere sikkerhedsforanstaltninger. Virksomheder skal derfor have et indgående kendskab til deres IT-sikkerhed. Det handler bl.a. om at definere sikre procedurer, øget backup, styring af brugerrettigheder, valg af beskyttelsessystemer, logning af data, firewalls og lign.

For at leve op til de nye strengere sikkerhedsforanstaltninger, skal man have kigget på både valg af software og hardwareløsninger. Direktivets formål er, at få virksomhederne til at sikre data og tjenester mod cyberangreb.

For virksomheder, der også behandler personoplysninger, kan der være en synergi mellem persondatalovgivningen, GDPR og NIS2 direktivet, hvilket skaber en mere omfattende beskyttelse for kunder, men som også kræver, at man tager et kig på sine sikkerhedsprocedurer.

NIS2 direktivet er en standardisering af regelsættet i hele EU, og det gør det lettere at forstå, hvad man kan forvente med hensyn til cybersikkerhed, uanset hvilket EU-land du befinder dig i.

Nova-C IT Support
Computer med sikkerhedsillustrationer

En god investering i fremtiden

Da NIS2 direktivet er en opdatering af den tidligere NIS-lovgivning, tager det højde for nye teknologiske udfordringer og trusler, hvilket gør det mere tilpasningsdygtigt til fremtidige risici. Desuden kan NIS2 være med til at sætte standarden for praksis omkring cybersikkerhed på globalt plan og dermed forbedre sikkerhedsniveauet for virksomheder over hele verden.

Vil du vide mere om cybersikkerhed?

Er cybersikkerhed ikke din spidskompetence, kan vi hjælpe. Tag fat i NOVA-C og hør mere om, hvad det nye NIS2 direktiv betyder i din virksomhed.